Verkställande Direktör

Allt fler människor runtom i världen drabbas av svårläkta sår. Orsakerna är främst ökad förekomst av diabetes samt en åldrande befolkning. En av utmaningarna är att det idag saknas effektiva metoder för att veta vad som händer i såret och när ett förband bör bytas, vilket försvårar insättning av rätt behandling vid rätt tidpunkt samt att man riskerar att byta förband för tidigt alternativt sent. Behovet av smarta sårförband är stort och tydligt definierat med en växande marknad som idag uppgår till över 10 miljarder USD. Odinwell har skapat förutsättningar för förbättrad behandling av kroniska och svårläkta sår och inleder nu förberedelserna för en kommersiell lansering av sin unika teknologi. I det korta perspektivet är målet etablera ett första stort samarbetsavtal och att påbörja produktanpassning med planerad marknadsintroduktion senare delen av 2023. Rollen som Verkställande Direktör innebär att genom framgångsrik affärsutveckling och förtroendefullt nätverksbyggande förverkliga dessa planer. I ett längre perspektiv kommer fokus vara att succesivt bygga och leda ett kommersiellt team för den fortsatta globala kommersialiseringen av bolagets två affärsben.

Din profil

För att trivas och lyckas i rollen har du en relevant erfarenhet inom medtech eller närbesläktat område i kombination med god förståelse för startupbolagets utmaningar och möjligheter. Du har en gedigen ledarerfarenhet, helst från en mindre och starkt växande verksamhet och drivs av att se dina medarbetare utvecklas. En stor del av det affärs-mässiga ansvaret kommer att kretsa kring samarbets- och licensavtal och det är därför viktigt att du även har den typen av erfarenhet i ett internationellt perspektiv. Som person är du synnerligen drivande med dokumenterat goda resultat. Du har ett starkt intresse för teknik och förmåga att sätta dig in i och beskriva tekniskt avancerade lösningar på ett engagerande sätt. Du har förmodligen en akademisk utbildningsbakgrund med inriktning mot teknik och/eller ekonomi.

För mer information, kontakta K2 Search, Executive Search Consultant Arne Nordström, +46 706 989 200 eller Executive Search Specialist Linus Nilsson, +46 891 82 81. Ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande. Din ansökan kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Ansök här »