Styrelse & ledning

Styrelse

Cecilia Jinert Johansson

Styrelseordförande (styrelseledamot sedan 2021)

Bakgrund: Jinert Johansson är en erfaren managementkonsult som stöttar bolag både strategiskt och operativt i bl.a. ledarskapsfrågor, effektivisering och optimering av supply chain. Hon har bl.a. varit rådgivare och konsult på bolag som BillerudKorsnäs AB, NDS Group A/S, Dinex A/S och Mycronic AB. Tidigare har hon haft roller som bl.a. Senior VP Operations för Ruukki Construction samt VP Operations inom Crawford AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Exeri AB, ledamot i Freemelt Holding AB (publ), Nexam Chemical AB (publ), TC Tech Sweden AB (publ), Dahrèn Group AB samt Minang AB (eget bolag).

Innehav i Bolaget: Cecilia Jinert Johansson innehar 34 076 aktier i Bolaget.

Susanne Olauson

Styrelseledamot sedan 2019

Bakgrund: Under två decennier har Olauson verkat inom läkemedelsindustrin, MedTech och Life Science med fokus på försäljning och produktutveckling. Hon har tidigare varit bl.a. Senior VP Commercial Operations för Redsense Medical AB, European Product Manager samt European Congress Manager för Mundipharma International ltd.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ), styrelseledamot i Red one and Red two AB, styrelsesuppleant i Seventh Sense Adventures Holding AB, styrelsesuppleant i Red Square AB, styrelsesuppleant i Nestero Holding AB.

Innehav i Bolaget: Susanne Olauson innehar 66 886 aktier i Bolaget.

Patrik Byhmer

Medgrundare och styrelseledamot sedan 2019

Bakgrund: Byhmer är styrelseordförande för Redsense Medical AB, ett bolag noterat på Spotlight. Han har lång erfarenhet av att leda globala företag, med gedigen expertis inom distribution och produktion utanför Europa. Byhmer var senast verksam som VD på Redsense Medical AB. Han har tidigare arbetat med marknadsföring på Procter & Gamble, varit affärsområdeschef för medicintekniska företag med global distribution (Etac AB), startat upp en ny verksamhet inom mobil teknik som Global VP Sales & Marketing på gigaAnt (nuvarande Lite-On).

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Redsense Medical AB, styrelseledamot Seventh Sense Adventures Holding AB, styrelseledamot Red Square AB, styrelseledamot Nestero Holding AB, styrelsesuppleant Red one and Red two AB.

Innehav i Bolaget: Patrik Byhmer äger privat samt via bolaget Seventh Sense Adventures Holding AB 2 637 810 aktier i Bolaget. Han äger även aktier indirekt genom sitt ägande i Nestero Holding AB, vilket han äger till 50 procent. Nestero Holding AB innehar 2 028 926 aktier i Odinwell.

Per Nellgård

Styrelseledamot sedan 2021

Bakgrund: Nellgård är legitimerad läkare med doktorsexamen i anestesiologi och intensivvård. Han är överläkare vid AnOpIVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset och var tidigare verksamhetschef för Thoraxoperation och Thorax-IVA på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har också varit ledamot i styrelsen för Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mölndal Medical & Research Aktiebolag, styrelseledamot i Clepsydra AB, styrelseledamot i Skandinavisk Fortbildning inom Anestesi och Intensivvård AB, styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Köpmansgården i Båstad. Treasurer i Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI).

Innehav i Bolaget: Per Nellgård innehar 13 000 aktier i Bolaget.

Tomas Fabo

Styrelseledamot sedan 2022

Bakgrund: Fabo är civilingenjör i kemi. Han har över 30 års erfarenhet av FoU inom medicinteknik med fokus på sårförband. Under sin tid på Mölnlycke Health Care AB har Fabo varit tekniskt ansvarig för utveckling av nya produktplattformar inom sårvård och angränsande områden.

Övriga uppdrag: Fabo har inga övriga styrelseuppdrag.

Innehav i Bolaget: Tomas Fabo innehar inga aktier i Bolaget.

Företagsledning

Susanne Olauson

VD

Bakgrund: Under tjugofem år har Olauson verkat inom läkemedelsindustrin, MedTech och Life Science med fokus på försäljning och produktutveckling. Hon har tidigare varit bl.a. Senior VP Commercial Operations för Redsense Medical AB, European Product Manager samt European Congress Manager för Mundipharma International ltd.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ), styrelseledamot i Red one and Red two AB, styrelsesuppleant i Seventh Sense Adventures Holding AB, styrelsesuppleant i Red Square AB, styrelsesuppleant i Nestero Holding AB.

Innehav i Bolaget: Susanne Olauson innehar 66 886 aktier i Bolaget.

Patrik Strömsten

Medgrundare och CTO

Bakgrund: Strömsten är entreprenör, innovatör och affärsutvecklare. Han har som teknikkonsult erfarenhet från en mängd olika teknikområden, ofta i stora bolag med inriktning mot MedTech. Han är medgrundare av Bolaget och har utvecklat dess sårvårdsplattform och patentportfölj. Strömsten har lång erfarenhet av produktutveckling och är teknisk specialist inom allt från teoretisk modellering till fungerande tekniska lösningar. Han har en examen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nestero Holding AB, styrelseordförande i Nestero Innovation AB, styrelseordförande i Nestero Application AB, styrelseordförande i Nestero Diagnostics AB, styrelseledamot i Latronix Systems AB, styrelseledamot i Strömsten Invest AB, styrelseledamot i Hulebäck Development Alfa AB, styrelseledamot i Hulebäck Development Gamma AB, styrelseledamot i Hulebäck Development Beta AB, styrelseledamot i Multiphysics MPCS AB, styrelseledamot i Dekadensresor AB, styrelseledamot i Lagunparty AB, innehavare PROCESS-DATA, bolagsman SPEJCON HANDELSBOLAG.

Innehav i Bolaget: Patrik Strömsten innehar indirekt aktier i Bolaget genom sitt ägande i Nestero Holding AB, vilket han äger till 50 procent. Nestero Holding AB äger 50 000 aktier i Odinwell.