Styrelse & ledning

Styrelse

Cecilia Jinert Johansson

Styrelseledamot sedan 2021 

Bakgrund: Jinert Johansson har under många år drivit eget bolag med uppdrag som interimschef/rådgivare. Uppdragen fokuserar ofta på tillväxtfrågor, omstruktureringar och konsolidering.  Bland uppdragsgivare finns bla bolag som BillerudKorsnäs, Mycronic och Dinex. Tidigare har hon haft roller som bla Senior VP Operations för Ruukki Construction (idag del av SSAB) samt VP Operations för Crawford Group (idag inom Assa Abloy). Cecilia arbetar idag till största del med styrelseuppdrag.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Exeri AB, styrelseledamot i Freemelt Holding AB (publ), styrelseledamot Nexam Chemical AB (publ), styrelseledamot TC Tech Sweden AB, styrelseledamot Dahrèn Group AB samt styrelseledamot Minang AB (eget bolag).

Oberoende från ägare, oberoende från bolag.

Innehav i Bolaget: Cecilia Jinert Johansson innehar 34 076 aktier i Bolaget.

Tomas Fabo

Styrelseledamot sedan 2022

Bakgrund: Fabo är civilingenjör i kemi. Han har över 30 års erfarenhet av FoU inom medicinteknik med fokus på sårförband. Under sin tid på Mölnlycke Health Care AB har Fabo varit tekniskt ansvarig för utveckling av nya produktplattformar inom sårvård och angränsande områden.

Övriga uppdrag: Fabo har inga övriga styrelseuppdrag.

Oberoende från ägare, oberoende från bolag.

Innehav i Bolaget: Tomas Fabo innehar inga aktier i Bolaget.

Patrik Byhmer

Styrelseordförande

(Styrelseledamot sedan 2019)

Bakgrund: Byhmer är styrelseordförande för Redsense Medical AB, ett bolag noterat på Spotlight. Han har lång erfarenhet av att leda globala företag, med gedigen expertis inom distribution och produktion utanför Europa. Byhmer var senast verksam som VD på Redsense Medical AB. Han har tidigare arbetat med marknadsföring på Procter & Gamble, varit affärsområdeschef för medicintekniska företag med global distribution (Etac AB), startat upp en ny verksamhet inom mobil teknik som Global VP Sales & Marketing på gigaAnt (nuvarande Lite-On).

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Redsense Medical AB, styrelseledamot Seventh Sense Adventures Holding AB, styrelseledamot Red Square AB, styrelseledamot Nestero Holding AB, styrelsesuppleant Red one and Red two AB.

Innehav i Bolaget: Patrik Byhmer äger privat samt via bolaget Seventh Sense Adventures Holding AB 2 637 810 aktier i Bolaget. Han äger även aktier indirekt genom sitt ägande i Nestero Holding AB, vilket han äger till 50 procent. Nestero Holding AB innehar 3 986 426 aktier i Odinwell.

Per Nellgård

Styrelseledamot sedan 2021

Bakgrund: Nellgård är legitimerad läkare med doktorsexamen i anestesiologi och intensivvård. Han är överläkare vid AnOpIVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset och var tidigare verksamhetschef för Thoraxoperation och Thorax-IVA på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har också varit ledamot i styrelsen för Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mölndal Medical & Research Aktiebolag, styrelseledamot i Clepsydra AB, styrelseledamot Göteborgs Läkaresällskap, styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Köpmansgården i Båstad.

Oberoende från ägare, oberoende från bolag.

Innehav i Bolaget: Per Nellgård innehar 13 000 aktier i Bolaget.

Företagsledning

Susanne Olauson

VD

Bakgrund: Under tjugofem år har Olauson verkat inom läkemedelsindustrin, MedTech och Life Science med fokus på försäljning och produktutveckling. Hon har tidigare varit bl.a. Senior VP Commercial Operations för Redsense Medical AB, European Product Manager samt European Congress Manager för Mundipharma International ltd.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ), styrelseledamot i Red one and Red two AB, styrelseledamot i LiU Invest AB, styrelseledamot i Sangair AB, styrelsesuppleant i Seventh Sense Adventures Holding AB, styrelsesuppleant i Red Square AB, styrelsesuppleant i Nestero Holding AB.

Innehav i Bolaget: Susanne Olauson innehar 66 886 aktier i Bolaget.

Patrik Strömsten

CTO

Bakgrund: Strömsten är entreprenör, innovatör och affärsutvecklare. Han har som teknikkonsult erfarenhet från en mängd olika teknikområden, ofta i stora bolag med inriktning mot MedTech. Han är medgrundare av Bolaget och har utvecklat den optiska mätplattformen och patentportfölj. Strömsten har lång erfarenhet av produktutveckling och är teknisk specialist inom allt från teoretisk modellering till fungerande tekniska lösningar. Han har en examen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nestero Holding AB, styrelseordförande i Nestero Innovation AB, styrelseordförande i Nestero Application AB, styrelseordförande i Nestero Diagnostics AB, styrelseledamot i Latronix Systems AB, styrelseledamot i Strömsten Invest AB, styrelseledamot i Hulebäck Development Alfa AB, styrelseledamot i Hulebäck Development Gamma AB, styrelseledamot i Hulebäck Development Beta AB, styrelseledamot i Multiphysics MPCS AB, styrelseledamot i Dekadensresor AB, styrelseledamot i Lagunparty AB, innehavare PROCESS-DATA, bolagsman SPEJCON HANDELSBOLAG.

Innehav i Bolaget: Patrik Strömsten innehar indirekt aktier i Bolaget genom sitt ägande i Nestero Holding AB, vilket han äger till 50 procent. Nestero Holding AB äger 3 986 426 aktier i Odinwell.