Styrelse & ledning

Styrelse

Susanne Olauson

Styrelseordförande (styrelseledamot sedan 2019)

Bakgrund: Under två decennier har Olauson verkat inom läkemedelsindustrin, MedTech och Life Science med fokus på försäljning och produktutveckling. Hon har tidigare varit bl.a. Senior VP Commercial Operations för Redsense Medical AB, European Congress Manager för Mundipharma International ltd.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ), styrelseledamot i Red one and Red two AB, styrelsesuppleant i Seventh Sense Adventures Holding AB, styrelsesuppleant i Red Square AB, styrelsesuppleant i Nestero Holding AB.

Innehav i Bolaget: Susanne Olauson innehar 40 000 aktier i Bolaget.

Cecilia Jinert Johansson

Styrelseledamot sedan 2021

Bakgrund: Jinert Johansson är en mycket erfaren managementkonsult som stöttar bolag både strategiskt och operativt i bl.a. ledarskapsfrågor, effektivisering och optimering av supply chain. Hon har bl.a. varit rådgivare och konsult på bolag som BillerudKorsnäs AB, NDS Group A/S, Dinex A/S och Simris Alg. Tidigare har hon haft roller som bl.a. Senior VP Operations för Ruukki Construction samt VP Operations inom Cardo AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Minang AB, styrelseledamot i LWW Group AB, styrelseledamot i TC TECH Sweden AB, styrelseledamot i Nexam Chemical Holding AB.

Innehav i Bolaget: Cecilia Jinert Johansson innehar inga aktier i Bolaget.

Patrik Byhmer

Medgrundare och styrelseledamot sedan 2019

Bakgrund: Byhmer är VD för Redsense Medical AB, ett bolag noterat på Spotlight. Han har lång erfarenhet av att leda globala företag, med gedigen expertis inom distribution och produktion utanför Europa. Byhmer har tidigare arbetat med marknadsföring på Procter & Gamble, varit affärsområdeschef för medicintekniska företag med global distribution (Etac AB), startat upp en ny verksamhet inom mobil teknik som Global VP Sales & Marketing på gigaAnt (nuvarande Lite-On).

Övriga uppdrag: VD Redsense Medical AB, styrelseledamot Seventh Sense Adventures Holding AB, styrelseledamot Red Square AB, styrelseledamot Nestero Holding AB, styrelsesuppleant Red one and Red two AB.

Innehav i Bolaget: Patrik Byhmer äger privat samt via bolaget Seventh Sense Adventures Holding AB 1 669 899 aktier i Bolaget. Han äger även aktier indirekt genom sitt ägande i Nestero Holding AB, vilket han äger till 50 procent. Nestero Holding AB innehar 50 000 aktier i Odinwell.

Per Nellgård

Styrelseledamot sedan 2021

Bakgrund: Nellgård är legitimerad läkare med doktorsexamen i anestesiologi och intensivvård. Han är överläkare vid AnOpIVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset och var tidigare verksamhetschef för Thoraxoperation och Thorax-IVA på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har också varit ledamot i styrelsen för Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mölndal Medical & Research Aktiebolag, styrelseledamot i Clepsydra AB, styrelseledamot i Skandinavisk Fortbildning inom Anestesi och Intensivvård AB, styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Köpmansgården i Båstad. Treasurer i Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI).

Innehav i Bolaget: Per Nellgård innehar 13 000 aktier i Bolaget.

Företagsledning

Klas Arildsson

VD

Bakgrund: Arildsson har tidigare innehaft en rad ledande positioner, där ett flertal av rollerna har involverat internationella uppdrag. Han har omfattande erfarenhet från de globala dialysbolagen Gambro Renal Products och Baxter Inc, där han bland annat haft ansvar för försörjningskedjor, produktutveckling och affärsområden, samt från rollen som SVP Operations på Getinge Infection Control AB. Arildsson har en teknisk utbildning inom maskinteknik. Han ingår i näringslivsrådet för Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dignitana AB, styrelseordförande i Kristianstad Airport Aktiebolag, styrelseledamot i Redsense Medical AB, styrelseledamot i KLAR i Malmö AB.

Innehav i Bolaget: Klas Arildsson innehar 15 000 aktier i Bolaget.

Patrik Strömsten

Medgrundare och CTO

Bakgrund: Strömsten är entreprenör, innovatör och affärsutvecklare. Han har som teknikkonsult erfarenhet från en mängd olika teknikområden, ofta i stora bolag med inriktning mot MedTech. Han är medgrundare av Bolaget och har utvecklat dess sårvårdsplattform och patentportfölj. Strömsten har lång erfarenhet av produktutveckling och är teknisk specialist inom allt från teoretisk modellering till fungerande tekniska lösningar. Han har en examen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nestero Holding AB, styrelseordförande i Nestero Innovation AB, styrelseordförande i Nestero Application AB, styrelseordförande i Nestero Diagnostics AB, styrelseledamot i Latronix Systems AB, styrelseledamot i Strömsten Invest AB, styrelseledamot i Hulebäck Development Alfa AB, styrelseledamot i Hulebäck Development Gamma AB, styrelseledamot i Hulebäck Development Beta AB, styrelseledamot i Multiphysics MPCS AB, styrelseledamot i Dekadensresor AB, styrelseledamot i Lagunparty AB, innehavare PROCESS-DATA, bolagsman SPEJCON HANDELSBOLAG.

Innehav i Bolaget: Patrik Strömsten innehar indirekt aktier i Bolaget genom sitt ägande i Nestero Holding AB, vilket han äger till 50 procent. Nestero Holding AB äger 50 000 aktier i Odinwell.