Rapporter & presentationer

Presentationer

2021
Aktieportföljen Live 26 maj 2021 | Aktieportföljen Live - Watch video
Intervju med vd Klas Arildsson | Nyhetsbyrån Direkt - Watch video
Aktiedagen Göteborg 17 maj 2021 - Watch video
Odinwell Studio 11 maj 2021 | BioStock - Watch video

Publikationer

2021
Odinwell vill effektivisera sårvården med optiska sensorer | BioStock - Read article
Odinwell - Läker tiden alla sår? | Affärsvärlden - Read article
Odinwells vd om noteringsplanerna | BioStock - Read article

Finansiella rapporter och dokument

2021
2020
Odinwell Årsredovisning 2020 - Download
2019
Odinwell Årsredovisning 2019 - Download

Pressmeddelande

2021
Odinwell meddelar sista dag för handel i BTA. 22 juni 2021 - Download
Odinwell har beviljats ytterligare patent i Sverige. 14 juni 2021 - Download
Odinwells företrädesemission övertecknad. 8 juni 2021 - Download
BioStock Studio: Odinwells vd om bolagets teknik och vägen till marknad. 31 maj 2021 - Read article