Rapporter & presentationer

Presentationer

2023
VD Susanne Olauson presenterar Odinwell på Aktiespararnas Småbolagsdag 13 juni 2023 - Watch video
2022
Susanne Olauson presenterar på Aktiespararna Stora Aktiedagen Göteborg 7 november 2022 - Watch video
VD Susanne Olauson presenterar Odinwell på Stora Aktiedagen i Göteborg 16 maj 2022 - Watch video
Susanne Olauson presenterar Odinwell på Sedermera dagen 25 april 2022 - Watch video
2021
Susanne Olauson presenterar Odinwell på Aktiespararnas Kvinnokväll 19 oktober 2021 - Watch video
VD Klas Arildsson presenterar Odinwell på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara - Watch video
Aktieportföljen Live 26 maj 2021 | Aktieportföljen Live - Watch video
Intervju med vd Klas Arildsson | Nyhetsbyrån Direkt - Watch video
Aktiedagen Göteborg 17 maj 2021 - Watch video
Odinwell Studio 11 maj 2021 | BioStock - Watch video

Publikationer

2023
Analysguiden 7 september av Aktiespararna - Samarbeten under hösten - Read article
Analysguiden 28 mars av Aktiespararna - Samarbeten nästa - Read article
2022
Analysguiden 27 november av Aktiespararna - Tester fortgår enligt plan - Download
Analysguiden 13 maj av Aktiespararna - Ligger före tidsplan - Download
Analysguiden av Aktiespararna - Framtidens sårvård - Download
2021
Odinwell vill effektivisera sårvården med optiska sensorer | BioStock - Read article
Odinwell - Läker tiden alla sår? | Affärsvärlden - Read article
Odinwells vd om noteringsplanerna | BioStock - Read article

Finansiella rapporter och dokument

2023
Odinwell Bokslutskommuniké, 2023 - Download
Odinwell Delårsrapport kvartal 3, 2023 - Download
Odinwell Halvårsrapport, 2023 - Download
Odinwell Delårsrapport kvartal 1, 2023 - Download
2022
Odinwell Årsredovisning 2022 - Download
Odinwell Delårsrapport kvartal 1, 2022 - Download
Odinwell Halvårsrapport 2022 - Download
Odinwell Delårsrapport kvartal 3, 2022 - Download
Odinwell Bokslutskommuniké 2022 - Download
2021
Odinwell Årsredovisning 2021 - Download
Odinwell Bokslutskommuniké 2021 - Download
Odinwell Delårsrapport kvartal 3, 2021 - Download
Odinwell Interimsrapport kvartal 2, 2021 - Download
2020
Odinwell Årsredovisning 2020 - Download
2019
Odinwell Årsredovisning 2019 - Download

Pressmeddelande

2021
Odinwell har uppnått delmål på vägen mot första prototyp. 16 augusti 2021 - Download
Odinwell meddelar sista dag för handel i BTA. 22 juni 2021 - Download
Odinwell har beviljats ytterligare patent i Sverige. 14 juni 2021 - Download
Odinwells företrädesemission övertecknad. 8 juni 2021 - Download
BioStock Studio: Odinwells vd om bolagets teknik och vägen till marknad. 31 maj 2021 - Read article