2023-08-24 08:30

Odinwell AB Halvårsrapport 2023

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.  

Andra kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 1 017 KSEK (841 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 654 KSEK (-2 220 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,08 SEK).
 • Periodens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till -1 705 KSEK (-2 089 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 9 906 KSEK (12 293 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets kortsiktiga placeringar till 10 936 KSEK (14 314 KSEK).
 • Soliditeten uppgick till 97% (96%).

Första halvåret (2023-01-01 – 2023-06-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 2 470 KSEK (1 978 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 713 KSEK (-3 321 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,12 SEK).
 • Periodens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till -3 756 KSEK (-2 930 KSEK).

Övriga händelser

 • Den 13 juni 2023 medverkade Odinwell på Aktiespararnas event Småbolagsdagen där VD Susanne Olauson presenterade bolaget.

VD har ordet

Vi har skruvat upp tempot genom att kombinera avancerade algoritmer och vår egen unika sensorteknologi, vilket gör att Odinwell kommer att kunna leda vägen in i framtidens sårvård. Algoritmer hjälper oss att förstå och tolka de stora mängder data som våra sensorer genererar, vilket ämnar till en mer effektiv och träffsäker sårbehandling. Med hjälp av Odinwells teknologi kan vi öppna upp dörrar till patienternas ekosystem, där Odinwells teknologi kommer att bli en vital nyckel.

Vi gläder oss över att vårt team växer, med nya medarbetare som bidrar till en ökad kompetens inom viktiga områden som kvalitetskontroll och kliniska prövningar. Detta kommer utan tvekan stärka vår förmåga att leverera nyskapande lösningar med stabila signaler som har potential att utvecklas till pålitliga produkter.

För att ge vårt växande team ännu bättre förutsättningar förbereder vi nu för en flytt till större lokaler. Med mer utrymme för kreativitet och innovation ser vi fram emot att fortsätta utveckla vår banbrytande teknologi och transferera den till sårvårdsprodukter.

Vi siktar på att inleda samarbete under hösten och för diskussioner med olika möjliga samarbetspartners och sensortillverkare. Denna typ av samarbete kommer att hjälpa oss att utveckla vårt sensornät ännu snabbare, vilket ger våra framtida kunder bättre verktyg för sårbehandling och nya möjligheter att detektera infektionsparametrar i ett tidigt skede i sårets utveckling.

Smarta bandage med Odinwell teknologi kommer att effektivisera hälso- och sjukvårdsbranschen, särskilt inom sårvårdshantering. Genom Odinwells lösning finns möjlighet att åstadkomma betydande förbättringar inom patientvård, effektivitet samt minskade vårdkostnader. Odinwell möjliggör att teknisk innovation kombineras med patientcentrerad vård.

Vi ser fram emot en höst full av möjligheter och framsteg. Stort tack till alla våra aktieägare för att ni fortsätter att stötta oss, och ett stort tack till vårt team som gör allt detta möjligt. Tillsammans skapar vi framtidens sårvård!

Susanne Olauson, VD Odinwell AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas.