2023-03-09 12:19

Odinwell erhåller datum för patentutfärdande

Odinwells tidigare kommunicerade patent i USA för den fiberoptiska sensorplattformen kommer att utfärdas den 14 mars, meddelar USPTO.

Det amerikanska patentverket USPTO har meddelat Odinwell att det tidigare kommunicerade patentet i USA (se bolagets pressmeddelande från den 23 januari) kommer att utfärdas formellt den 14 mars 2023 med patentnumret US11604142.

Patentet avser Odinwells patentansökan 17/263,104, "Device for measuring a property of a measurement object by luminescence") och omfattar det mättekniska system som Odinwells fiberoptiska sensorlager bygger på.

"Beskedet från USA ger oss patentskydd på den största av våra avsedda marknader. Därmed är en viktig förutsättning på plats för vår fortsatta affärsutveckling", konstaterar Odinwells VD, Susanne Olauson, i en kommentar.

Sensorteknologin är avsedd att bäddas in i förband för mätning av relevanta parametrar i sår i realtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.