2022-05-13 13:47

Odinwell presenterar på Aktiespararnas event Aktiedagen Göteborg

Odinwell AB medverkar måndagen den 16 maj 2022 på Aktiespararna event Aktiedagen där VD Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl. 20.30.

Odinwell är ett teknikbolag verksamt inom sårvårdsområdet. Bolaget har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster som möjliggör kostnadseffektiv, hållbar och kontinuerlig optisk mätning av temperatur och biomarkörer.

VD Susanne Olauson kommer måndagen den 16 maj 2022, presentera klockan 20.30 under Aktiedagen där investerare och bolag kommer att finnas på plats. Aktiespararna arrangerar detta event och det kommer att streamas live via  www.aktiespararna.se/tv/live och kommer läggas upp på Aktiespararnas hemsida efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.