2021-12-29 13:42

Odinwell uppnår delmål med framtagandet av första prototyp för tester i labbmiljö

Odinwell AB ("Odinwell") har under det fjärde kvartalet 2021 följt utvecklingsplanen och har nu uppnått ytterligare delmål. De senaste tekniktesterna, där bolaget upprepade gånger har mätt temperatur med repetitiva resultat, innebär att bolaget har en första fungerande prototyp i labbmiljö och att bolagets plattform har nått nivå 4 enligt TRL-skalan. Odinwell har därigenom uppnått samtliga målsättningar utstakade för 2021.

Odinwell har arbetat med målsättningen att kunna presentera en första fungerande prototyp i labbmiljö under det fjärde kvartalet 2021. Bolaget har nu upprepade gånger framgångsrikt mätt temperatur med hjälp av TLC (Thermal Liquid Crystal). Testerna har genomförts i volym motsvarande plåster och resultaten har varit repetitiva. Det innebär att bolaget lyckats uppnå målsättningen och att bolagets plattform har nått nivå 4 enligt TRL-skalan (Technology Readiness Level) som används vid utveckling av nya teknologier.

"Tekniktesterna visar att vi nu har en prototyp som kan mäta temperatur på små volymer och med repetitiva resultat. Det är en viktig milstolpe för Odinwell. Vi kan nu inleda förberedelser för labbtester av prototypen i kundapplikation under första halvåret 2022, i linje med vår utvecklingsplan", kommenterar Susanne Olauson, styrelseordförande för Odinwell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, Styrelseordförande Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.