2021-09-29 20:44

Odinwell inleder rekrytering av ny VD

Styrelsen för Odinwell AB (”Odinwell”) kommer tillsammans med verkställande direktör Klas Arildsson att inleda rekrytering av en ny verkställande direktör eftersom Klas Arildsson meddelat sin avsikt att lämna sin roll under våren 2022. Den nya verkställande direktören kommer att leda Odinwell in i nästa utvecklings- och expansionsfas.

”Det har varit fantastiskt kul att få föra Odinwell till Spotlight Stock Market och visa Odinwells teknologi för smart sårvård för allmänheten, samt genom detta göra skillnad för patienter med svårläkta sår. Nu går bolaget in i nästa fas där vi söker en VD på heltid som ges möjlighet att utveckla bolagets framtid” säger Klas Arildsson i en kommentar.

Odinwell har sedan noteringen på Spotlight Stock Market följt utstakad utvecklingsplan. Bolaget kommer under 2022 och därefter att accelerera utvecklingsarbetet samt förbereda marknadsintroduktion. Klas Arildsson arbetar som interims-VD på deltid och har på grund av andra åtaganden inte möjlighet att intensifiera sitt uppdrag i Odinwell. Styrelsen har därför påbörjat arbetet att hitta en efterträdare som kan arbeta heltid med att driva Odinwell in i nästa fas och ta bolagets produkter till marknaden. Nuvarande VD Klas Arildsson kommer vara delaktig i rekryteringen och säkra en smidig överlämning under våren 2022.

”Styrelsen tackar Klas Arildsson som kommer att lämna över ett bolag som har kommit till nästa strategiska nivå. Grunden är lagd och nu ska vi hitta en VD med erfarenhet från att accelerera ett utvecklingsföretag till färdig produkt för marknad”, säger styrelseledamoten och tillika största ägaren Patrik Byhmer i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelsen i Odinwell AB genom ordförande Susanne Olauson

Telefon: +46 (0)732-309 708

E-post: susanne.olauson@odinwell.com

Denna information är sådan information som Odinwell AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021.

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.