2021-08-16 19:15

Odinwell har uppnått delmål på vägen mot första prototyp

Odinwell AB (”Odinwell”) har uppnått en milstolpe i produktutvecklingen genom att ha uppnått ett delmål mot färdigställd fungerande prototyp i labbmiljö. Bolaget har nu etablerat den utvecklingsplan som ska bedrivas för att ta fram en fungerande prototyp. Nästa steg i utvecklingsplanen är att ta fram en fungerande prototyp i labbmiljö.

Odinwell befinner sig i en teknikutvecklingsfas och utgår från beprövade teknologier och forskningsresultat för att kombinera dessa på nya sätt. Bolagets sårvårdslösning använder optisk mätning av förändringar i exempelvis temperatur, tryck eller mättnadsgrad. Den patenterade teknologin skickar in en ljussignal som sedan uppfattas av sensorerna som finns placerade i ett mycket tunt lager som bäddats in i ett traditionellt förband. Förändringar i exempelvis temperatur påverkar hur mycket och vilket ljus som släpps igenom vilket i sin tur uppfattas av sensorerna.

Odinwell arbetar för närvarande med utvecklingsplanen för att ta fram en första prototyp i labbmiljö. Odinwell har nu uppnått det första delmålet i utvecklingsfasen. Det innebär att bolaget tagit fram en designprocess, etablerat en organisation med nyckelkompetenser, färdigställt tekniklabb, komponenter samt tagit fram proof-of-3D-koncept och teknik för mätning av temperatur. Tekniken för mätning av temperatur har testats i ett första lovande experiment med hjälp av TLC (Thermal Liquid Crystal) och temperaturmätning i febertemperaturområde. Bolaget har därmed uppnått en av målsättningarna för 2021.

Arbetet med utvecklingsplanen har genomförts tillsammans med Nestero Holding AB (”Nestero”). Nestero kommer därmed i enlighet med avtal (se prospekt utgivet 21 maj 2021) erhålla teckningsoptioner i Odinwell. Teckningsoptionerna kommer överlåtas till det motsvarande värde som tillförs Odinwell genom Nesteros uppfyllande av delmål.

Nästa steg i utvecklingsplanen är att ta fram en fungerande prototyp i labbmiljö. Målsättningen är att denna ska vara framtagen under det fjärde kvartalet 2021.

”Produktutvecklingen som bedrivs nu lägger grunden till framtida samarbeten med industriella partners. Att få fram lovande resultat i testerna av tekniken för mätning av temperatur är en framgång för oss och stärker våra dialoger på vägen mot marknadsacceptans”, kommenterar Klas Arildsson, VD för Odinwell.

För ytterligare information om Odinwell, vänligen kontakta:

Klas Arildsson
VD Odinwell AB (publ)Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Denna information är sådan information som Odinwell AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021.

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.