2021-08-02 08:00

Odinwell AB: Odinwells styrelseledamot Håkan Olsson har avlidit

Odinwell AB (publ) har nåtts av det tragiska beskedet att Håkan Olsson har avlidit efter en kort tids sjukdom. Håkan ingick i den nybildade styrelsen för Odinwell AB som listades den 9 juni 2021.

Odinwells VD Klas Arildsson kommenterar;

Håkan har med sin långa erfarenhet inom svensk sjukvård representerat en gedigen kunskap som initialt varit mycket värdefull för bolaget. Våra tankar går till hans familj, anhöriga och vänner.

Som en följd av denna händelse, kommer Odinwells valberedning att söka en ny styrelseledamot som kommer att presenteras i samband med nästa årsstämma.

För mer information kontakta:

VD Klas Arildssson

+46 709-108003

Klas.arildsson@odinwell.com

Om Odinwell AB (publ)

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.