2021-06-22 17:29

Odinwell meddelar sista dag för handel i BTA

Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Stoppdag hos Euroclear för konvertering av BTA (betald tecknad aktie) till aktier är den 30 juni 2021, vilket innebär att sista dag för handel i BTA är den 28 juni 2021. Totalt har 6 017 490 aktier registrerats hos Bolagsverket och de nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå eller VP-konto den 2 juli 2021.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Odinwell till 20 058 300 aktier. Bolagets aktiekapital uppgår till 722 098,80 SEK.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Sedermera Fondkommission agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

For ytterligare information om Odinwell, vänligen kontakta:

Klas Arildsson
VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.