2021-06-14 11:25

Odinwell har beviljats ytterligare patent i Sverige

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att det svenska patent- och registreringsverket har beviljat och utfärdat patent för Bolagets andra patentfamilj avseende förfarande och anordning för övervakning av mätobjekt. Patentet är giltigt till och med september 2039.

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Bolaget har idag två patentfamiljer. I den andra familjen har patentansökan med titeln "Optical method and device for monitoring a measurement object" och ansökningsnummer 1930277-7 blivit beviljad och patent har utfärdats av det svenska patent- och registreringsverket under nr SE 543645. Patentet är giltigt till och med september 2039.

Baserat på fiberoptik och fluorescerande ljus tillåter Odinwell-teknologin leverantörer med produkter för sårvård att förbättra nuvarande sortiment av bandage och plåster med nya sätt att "se" sårläkning under läkprocessen. Genom att lägga till ett optiskt sensorlager i bandage och plåster kan ett brett spektrum av biomarkörer som indikerar tecken på infektion, blod, vätskor och tryck detekteras. Såret kan bedömas ordentligt i realtid utan att riva av skyddande barriär. Dessa möjligheter är positivt både för patient och sjukvård. Teknologin är passiv på ett sätt som gör det möjligt att undvika elektronik och metall i sensorlagret.

För ytterligare information om Odinwell, vänligen kontakta:

Klas Arildsson
VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.