2021-05-12 15:34

Odinwell presenterar verksamheten vid Aktiedagen

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) medverkar vid Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Göteborg, som äger rum den 17 maj 2021. Bolagets VD Klas Arildsson och styrelseordförande Susanne Olauson kommer presentera Odinwell, som står inför notering på Spotlight Stock Market i juni 2021. Odinwell genomför även under maj/juni en företrädesemission om cirka 30 MSEK, där allmänheten i Sverige också ges möjlighet att teckna aktier.  

Kl.13.30 den 17 maj 2021 kommer VD Klas Arildsson och styrelseordförande Susanne Olauson att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med Aktiespararna.

Evenemanget är öppet för alla och det finns möjlighet att ställa frågor genom att skicka sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden eller presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

Presentationen kommer spelas in och finnas tillgänglig efter livesändningen. Bolaget har även producerat en video där Bolaget och sårvårdsteknologin presenteras närmare. Vänligen klicka här för att se videon.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Arildsson
VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.