2024-06-10 09:17

Odinwell presenterar på Stora Aktiedagarna i Stockholm

Odinwell AB (Publ.) medverkar tisdagen den 11 juni 2024 på Aktiespararnas event Stora Aktiedagarna, där Ordförande Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl. 13.30.

Odinwell har sina rötter i Redsense Medical AB. Bolaget har tagit fram en patenterad optisk sensorteknologi som mäter fysikaliska egenskaper, för integrering i smarta bandage, som möjliggör kostnadseffektiv, hållbar och kontinuerlig optisk mätning på distans av svårläkta sår. Odinwell är noterade på Spotlight Stock Market (ODIN).

Stora Aktiedagarna hålls på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61 A i Stockholm.

För registrering till eventet och mer information: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/sandningen-av-stora-aktiedagarna-i-stockholm-48754

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)73-967 4128
E-post: 
marcus.andersson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com