2024-05-21 08:30

Odinwell utvecklar sensorer för bakterietillväxt

Odinwell AB (Publ.) meddelar att man nu arbetar med en ny typ av sensor som kan detektera bakterier och tillväxt av bakterier i sår. Tekniken är avsedd att integreras i sårvårdsförband och möjliggöra monitorering av sårförlopp på distans. I förlängningen kan detta medföra minskade personalkostnader för vården samtidigt som patienterna kan få en behandling som baseras på individens specifika situation.

"Vi använder oss av samma plattform som vi redan håller på att utveckla." säger Odinwells VD Marcus Andersson. Han fortsätter: "Vad vi fokuserar på nu är att optimera sensorn för den här applikationen och utföra tester, så att tekniken har en gedigen grund att stå på".

Tekniken banar väg för Odinwell att skapa partnerskap med tillverkare av sårvårdsprodukter för denna applikation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)73-967 4128
E-post: 
marcus.andersson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com