Pressreleaser

2024-06-10 09:17
Odinwell presenterar på Stora Aktiedagarna i Stockholm

Odinwell AB (Publ.) medverkar tisdagen den 11 juni 2024 på Aktiespararnas event Stora Aktiedagarna, där Ordförande Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl. 13.30.

2024-05-21 08:30
Odinwell utvecklar sensorer för bakterietillväxt

Odinwell AB (Publ.) meddelar att man nu arbetar med en ny typ av sensor som kan detektera bakterier och tillväxt av bakterier i sår. Tekniken är avsedd att integreras i sårvårdsförband och möjliggöra monitorering av sårförlopp på distans. I förlängningen kan detta medföra minskade personalkostnader för vården samtidigt som patienterna kan få en behandling som baseras på individens specifika situation.

2024-05-17 11:18
Odinwell presenterar på Sedermeradagen Stockholm

Odinwell AB (Publ.) medverkar onsdagen den 22 maj 2024 på Sedermera Corporate Finance event Sedermeradagen, där VD Marcus Andersson och Ordförande Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl. 14.35.

2024-05-07 18:01
Odinwell utser Marcus Andersson till TF VD

Styrelsen för Odinwell AB (publ.) har idag utsett Marcus Andersson till tillförordnad verkställande direktör för bolaget. Andersson är bolagets CTO och har omfattande erfarenhet från medtech-industrin med fokus på produktutveckling. Susanne Olauson har varit VD för bolaget och blev på stämman den 7 maj 2024 vald till styrelseordförande och kliver därmed, med omedelbar verkan, av rollen som VD. Andersson tillträder rollen med omedelbar verkan.

2024-05-07 17:35
Kommuniké från årsstämma i Odinwell AB (publ) den 7 maj 2024

Odinwell AB (publ) höll under onsdagen den 7 maj 2024 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.odinwell.com

2024-05-07 08:30
Odinwell AB (publ.) Delårsrapport Q1 2024

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport Q1 för 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. 

2024-04-15 14:06
Publicering av årsredovisning 2023

Odinwell AB (publ.) publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023.

2024-04-09 14:59
Odinwell har inlett samarbete med Avalon

Odinwell AB (Publ.) har inlett samarbete med Avalon Innovation som strategisk produktutvecklingspartner för att accelerera utvecklingsprocessen, som baseras på de forskningsresultat och de breda patent som bolaget äger. Utvecklingen av erbjudandet inom sensorstyrd behandling sker i dialog med ledande aktörer inom sårvård.

2024-04-03 08:15
Kallelse till Årsstämma i Odinwell AB (publ)

Odinwell AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 klockan 16.30 på ProfilHotels Halmstad Plaza, Anna Lindhs Plats, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.00. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets teknologi presenteras.

2024-03-04 13:18
Odinwell presenterar på Stora Aktiedagarna i Stockholm

Odinwell AB (Publ.) medverkar onsdagen den 6 mars 2024 på Aktiespararnas event Stora Aktiedagarna, där VD Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl.13.30.

2024-02-14 08:15
Odinwell AB (Publ.) Bokslutskommuniké 2023

Sammanfattning av bokslutskommuniké

2024-02-13 14:30
Odinwell presenterar på FS markets investerar event

Odinwell AB (Publ.) medverkar onsdagen den 14 februari 2024 på FS markets investerar event "Investera som Proffsen" och "Vart är börsen på väg?" där VD Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl. 17.30.

2024-01-12 18:26
Ny styrelseordförande är utsedd i Odinwell AB (publ)

Per Nellgård har blivit utsedd till styrelseordförande för Odinwell AB (publ) ("Odinwell) till dess att ny styrelseordförande väljs vid årsstämman den 7 maj 2024.  Förändringen kommer av att Odinwells tidigare styrelseordförande, Patrik Byhmer har gått bort.

2024-01-03 12:29
Förändring i valberedningen för Odinwell AB (publ)

Sammansättningen av valberedningen i Odinwell AB (publ)("Odinwell") offentliggjordes i ett pressmeddelande den 25 oktober 2023. Patrik Byhmer representerade Seventh Sense Adventures Holding AB i valberedningen och var sammankallande, med anledning av hans bortgång, tillträder nu Anna Nillius Gröndahl som sammankallande i valberedningen.

2023-12-23 18:30
Odinwells styrelseordförande har avlidit

Odinwell har nåtts av det sorgliga beskedet att styrelsens ordförande, Patrik Byhmer, har gått bort.

2023-11-16 08:30
Odinwell AB Delårsrapport Q3 2023

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport Q3 för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.  

2023-10-25 08:30
Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i Odinwell AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2024 i Odinwell AB.

2023-08-24 08:30
Odinwell AB Halvårsrapport 2023

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.  

2023-05-04 17:45
Kommuniké från årsstämma i Odinwell AB (publ) den 4 maj 2023

Odinwell AB (publ) höll under onsdagen den 4 maj 2023 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.odinwell.com

2023-05-04 08:20
Odinwell AB Delårsrapport Q1 2023

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

2023-04-05 08:15
Odinwell AB Årsredovisning 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisningen för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

2023-03-31 14:59
Odinwell AB: Förtydligande: Kallelse till Årsstämma i Odinwell AB (publ)

Förtydligande: Sista datum för att anmäla sin avsikt att delta till bolaget var fel i tidigare pressmeddelande, observera att det är senast torsdagen den 27 april 2023.

2023-03-30 07:00
Kallelse till Årsstämma i Odinwell AB (publ)

Odinwell AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 klockan 16.30 på Grand Hotell, Stationsgatan 44, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.00. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets teknologi presenteras.

2023-03-09 12:19
Odinwell erhåller datum för patentutfärdande

Odinwells tidigare kommunicerade patent i USA för den fiberoptiska sensorplattformen kommer att utfärdas den 14 mars, meddelar USPTO.

2023-02-15 08:30
Odinwell AB Bokslutskommuniké 2022

Sammanfattning av bokslutskommuniké

2023-01-23 16:23
Odinwell erhåller positivt patentbesked i USA

Odinwell har mottagit ett positivt förhandsbesked avseende bolagets första patentansökan i USA för den fiberoptiska sensorplattformen. Samtliga patentkrav betraktas som godkännbara och kommer att beviljas.

2022-11-16 08:30
Odinwell AB Delårsrapport Q3 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport Q3 för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.  

2022-10-28 09:27
Odinwell presenterar på Aktiespararnas event Stora Aktiedagen Göteborg

Odinwell AB medverkar måndagen den 7 november 2022 på Aktiespararnas event Stora Aktiedagen där VD Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl. 11.30.

2022-10-21 16:16
Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i Odinwell AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2023 i Odinwell AB.

2022-08-24 08:30
Odinwell AB Halvårsrapport 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.  

2022-05-13 13:47
Odinwell presenterar på Aktiespararnas event Aktiedagen Göteborg

Odinwell AB medverkar måndagen den 16 maj 2022 på Aktiespararna event Aktiedagen där VD Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl. 20.30.

2022-05-04 17:10
Kommuniké från årsstämma i Odinwell AB (publ) den 4 maj 2022

Odinwell AB (publ) höll under onsdagen den 4 maj 2022 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.odinwell.com

2022-05-04 08:15
Odinwell AB Delårsrapport Q1 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

2022-05-03 08:30
Odinwell uppnår avgörande delmål i sin teknikutveckling

Två månader före utsatt tid uppnår Odinwell AB (publ) det tredje delmålet i sin tekniska utvecklingsplan. I repetitiva tester har temperaturförändringar framgångsrikt kunnat uppmätas på kroppsytan under ett täckande sårvårdsförband på människa. Det innebär att företagets optiska sensorteknologi nu även har verifierats på människor och kan tas vidare i kundapplikationer.

2022-04-07 08:30
Odinwell AB Årsredovisning 2021

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisningen för 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

2022-04-01 08:55
Odinwell AB: Förtydligande: Kallelse till Årsstämma i Odinwell AB (publ)

Förtydligande: Veckodagen var fel i tidigare pressmeddelande, observera att stämman hålls onsdagen den 4 maj.

2022-03-31 08:15
Kallelse till Årsstämma i Odinwell AB (Publ)

Odinwell AB (publ) håller årsstämma måndagen den 4 maj 2022 klockan 16.30 på Grand Hotell, Stationsgatan 44, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.00. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets teknologi presenteras.

2022-03-03 17:30
Odinwell utser Susanne Olauson till ny VD

Styrelsen för Odinwell AB ("Odinwell") har idag utsett Susanne Olauson till ny verkställande direktör för bolaget. Susanne Olauson tillträder omedelbart rollen. Olauson har omfattande erfarenhet från läkemedels- och medtech-industrin, med fokus på försäljning och produktutveckling. Eftersom Susanne Olauson har varit styrelseordförande för bolaget, har styrelsen beslutat att utse Cecilia Jinert Johansson till tillförordnad styrelseordförande fram till årsstämman 2022, medan Olauson blir ordinarie ledamot.

2022-02-28 08:15
Rättelse: Odinwell AB Bokslutskommuniké 2021

Rättelse: I bokslutskommunikén för 2021 var kassaflödesanalysen angiven i KSEK, sidan 10. Kassaflödesanalysen är angiven i SEK. Reviderad bokslutskommuniké finns tillgänglig på Odinwells hemsida (https://odinwell.com/) samt som bifogad fil.

2022-02-16 08:30
Odinwell AB Bokslutskommuniké 2021

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31) Bolagets intäkter uppgick till 869 KSEK (650 KSEK). Rörelseresultatet uppgick till -1 677 KSEK (-23 KSEK). Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,05 SEK). Periodens kassaflöde uppgick till -8 188 KSEK (0 KSEK). Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 19,5 MSEK. Helår (2021-01-01 – 2021-12-31) Bolagets intäkter uppgick till 4 789 KSEK (650 KSEK). Rörelseresultatet uppgick till -3 853 KSEK (-23 KSEK). Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,05 SEK). Periodens kassaflöde uppgick till 19 416 KSEK (0 KSEK). Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Valberedning inför årsstämman 2022 utseddes. Valberedningen består av Patrik Byhmer (företräder Seventh Sense Adventures Holding AB), Lars Rodert (företräder ÖstVäst Capital Management AB) samt Susanne Olauson (ordförande för Odinwell).   Odinwell uppnådde delmål med framtagandet av första prototyp för tester i labbmiljö. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser som har en finansiell inverkan på Odinwell har skett under perioden.    Övriga händelser  Odinwell presenterade på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara samt Aktiespararnas kvinnokväll.

2021-12-29 13:42
Odinwell uppnår delmål med framtagandet av första prototyp för tester i labbmiljö

Odinwell AB ("Odinwell") har under det fjärde kvartalet 2021 följt utvecklingsplanen och har nu uppnått ytterligare delmål. De senaste tekniktesterna, där bolaget upprepade gånger har mätt temperatur med repetitiva resultat, innebär att bolaget har en första fungerande prototyp i labbmiljö och att bolagets plattform har nått nivå 4 enligt TRL-skalan. Odinwell har därigenom uppnått samtliga målsättningar utstakade för 2021.

2021-11-17 08:30
Odinwell AB Delårsrapport Q3

2021-10-18 11:29
Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i Odinwell AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2022 i Odinwell AB.

2021-10-16 19:36
Odinwell presenterar på Aktiespararnas Kvinnokväll i Malmö

Odinwell AB medverkar på tisdagen den 19 oktober 2021 på Aktiespararnas Kvinnoväll där styrelseordförande Susanne Olauson kommer presentera verksamheten.

2021-10-06 13:51
Odinwell presenterar på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara

Odinwell AB medverkar imorgon den 7 oktober 2021 på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara där VD Klas Arildsson kommer presentera verksamheten.

2021-09-29 20:44
Odinwell inleder rekrytering av ny VD

Styrelsen för Odinwell AB (”Odinwell”) kommer tillsammans med verkställande direktör Klas Arildsson att inleda rekrytering av en ny verkställande direktör eftersom Klas Arildsson meddelat sin avsikt att lämna sin roll under våren 2022. Den nya verkställande direktören kommer att leda Odinwell in i nästa utvecklings- och expansionsfas.

2021-08-18 08:15
Odinwell halvårsrapport 2021

2021-08-16 19:15
Odinwell har uppnått delmål på vägen mot första prototyp

Odinwell AB (”Odinwell”) har uppnått en milstolpe i produktutvecklingen genom att ha uppnått ett delmål mot färdigställd fungerande prototyp i labbmiljö. Bolaget har nu etablerat den utvecklingsplan som ska bedrivas för att ta fram en fungerande prototyp. Nästa steg i utvecklingsplanen är att ta fram en fungerande prototyp i labbmiljö.

2021-08-02 08:00
Odinwell AB: Odinwells styrelseledamot Håkan Olsson har avlidit

Odinwell AB (publ) har nåtts av det tragiska beskedet att Håkan Olsson har avlidit efter en kort tids sjukdom. Håkan ingick i den nybildade styrelsen för Odinwell AB som listades den 9 juni 2021.

2021-06-24 12:20
Redsense erhåller brevsvar från Skatteverket avseende fördelningen av anskaffningsutgiften efter utdelningen av Odinwell

2021-06-22 17:29
Odinwell meddelar sista dag för handel i BTA

Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Stoppdag hos Euroclear för konvertering av BTA (betald tecknad aktie) till aktier är den 30 juni 2021, vilket innebär att sista dag för handel i BTA är den 28 juni 2021. Totalt har 6 017 490 aktier registrerats hos Bolagsverket och de nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå eller VP-konto den 2 juli 2021.

2021-06-14 11:25
Odinwell har beviljats ytterligare patent i Sverige

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att det svenska patent- och registreringsverket har beviljat och utfärdat patent för Bolagets andra patentfamilj avseende förfarande och anordning för övervakning av mätobjekt. Patentet är giltigt till och med september 2039.

2021-06-09 18:03
Noteringsaktuella Odinwell publicerar VD-intervju

Idag, den 9 juni 2021, har Odinwells aktie noterats på Spotlight Stock Market. Noteringen föregicks av en företrädesemission om cirka 30 MSEK, som övertecknades av befintliga aktieägare och allmänheten. I samband med dagens notering publicerar Odinwell en intervju med VD Klas Arildsson. Intervjun publiceras i sin helhet nedan.

2021-06-09 07:46
Idag inleds handeln i Odinwell på Spotlight Stock Market

Idag, den 9 juni 2021, inleds handeln i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) aktie och BTA (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet ”ODIN”, med ISIN-kod SE0015809967, och Bolagets BTA handlas under kortnamnet ”ODIN BTA”, med ISIN-kod SE0015987920.  

2021-06-08 08:31
Odinwells företrädesemission övertecknad

Den 3 juni 2021 avslutades teckningsperioden i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 122 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Odinwell tillförs därmed cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Odinwell nu tillförs är avsett att finansiera ytterligare acceleration av teknologi- och produktutveckling fram till produktlansering innan slutet av 2023, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 8 juni 2021. Bolagets aktie samt BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer upptas till handel på Spotlight Stock Market i morgon, den 9 juni 2021. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight.

2021-05-20 09:59
Idag inleds teckningsperioden i Odinwells företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten i Sverige inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 3 juni 2021 och Bolaget tillförs vid fulltecknad företrädesemission cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Inför Företrädesemissionen har större befintliga aktieägare, däribland institutionella investerare, ingått teckningsförbindelse samt avsiktsförklaringar om totalt cirka 12 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Odinwell har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”), med planerad första handelsdag den 9 juni 2021. Prospekt, teaser och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (www.odinwell.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings respektive hemsidor (www.nordic-issuing.se). Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight.

2021-05-12 15:34
Odinwell presenterar verksamheten vid Aktiedagen

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) medverkar vid Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Göteborg, som äger rum den 17 maj 2021. Bolagets VD Klas Arildsson och styrelseordförande Susanne Olauson kommer presentera Odinwell, som står inför notering på Spotlight Stock Market i juni 2021. Odinwell genomför även under maj/juni en företrädesemission om cirka 30 MSEK, där allmänheten i Sverige också ges möjlighet att teckna aktier.  

2021-05-07 14:14
Odinwell godkänns för notering på Spotlight och beslutar om företrädesemission

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett godkännande för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Första handelsdag är planerad till den 9 juni 2021. Styrelsen i Odinwell har även, idag den 7 maj 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Inför företrädesemissionen har större befintliga aktieägare, däribland institutionella investerare, ingått teckningsförbindelse samt avsiktsförklaringar om totalt cirka 12 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight. Mer information om erbjudandet och noteringen framgår i pressmeddelandet nedan