Finansiell kalender

Finansiell kalender
Delårsrapport 1 2021 – april 2021
Halvårsrapport 2021 – 18 augusti 2021
Delårsrapport 3 2021 – 17 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 – 16 februari 2022
Årsstämma – 4 maj 2022