Finansiell kalender

Finansiell kalender

2022
Årsstämma – 4 maj 2022
Delårsrapport 1 2022 – 4 maj 2022
Halvårsrapport 2022 – 24 augusti 2022
Delårsrapport 3 2022 – 16 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 – 15 februari 2023
2023
Årsstämma – 4 maj 2023
Delårsrapport 1 2023 – 4 maj 2023