Finansiell kalender

Finansiell kalender

2024
Årsstämma – 7 maj 2024
Delårsrapport 1 2024 – 7 maj 2024
Halvårsrapport 2024 –
Delårsrapport 3 2024 –
Bokslutskommuniké 2024 –
2023
Årsstämma – 4 maj 2023
Delårsrapport 1 2023 – 4 maj 2023
Halvårsrapport 2023 – 24 augusti 2023
Delårsrapport 3 2023 – 16 november 2023
Bokslutskommuniké 2023 – 14 februari 2024
2022
Årsstämma – 4 maj 2022
Delårsrapport 1 2022 – 4 maj 2022
Halvårsrapport 2022 – 24 augusti 2022
Delårsrapport 3 2022 – 16 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 – 15 februari 2023