Finansiell kalender

Finansiell kalender
Årsstämma – 4 maj 2022
Delårsrapport 1 2022 – 4 maj 2022
Halvårsrapport 2022 – 24 augusti 2022
Delårsrapport 3 2022 – 16 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 – 15 februari 2023