Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Här kommer inom kort mer information.

Valberedning

Valberedningsinstruktionen gäller fram till nästa stämma. Valberedningens sammansättning tillkännages tredje veckan i oktober.

Se bifogad valberedningsinstruktion »

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Andreas Johansson
KPMG
Köpmansgatan 41
302 32 Halmstad