Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Årsstämma 2022
Kallelse till årsstämma 2022 (uppdaterat beslutsförslag 220419) - Download
Beslutsförslag (uppdaterat 220419) - Download
Fullmaktsformulär Odinwell - Download
Valberedningens motiverande yttrande 2022 - Download

Valberedning

Valberedningsinstruktionen gäller fram till nästa stämma. Valberedningens sammansättning tillkännages tredje veckan i oktober.

Se bifogad valberedningsinstruktion »

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Andreas Johansson
KPMG
Köpmansgatan 41
302 32 Halmstad