Investerare ­& media

Vi strävar efter att hålla dig välinformerad om Odinwell AB:s utveckling och andra faktorer som påverkar bedömningen av vårt bolag som en investering.

 

Kort om Odinwell

Odinwell erbjuder en patenterad optisk teknologi för utveckling av smarta sårvårdsförband. Företaget har sina rötter i Redsense där man under 2018 påbörjade utvecklingen av en avancerad sårvårdsplattform utifrån Redsense kunnande och patenterade teknik inom hemodialys. Eftersom sårvård och hemodialys har mycket olika marknader och målgrupper, flyttade man 2020 över sårvårdsplattformen till det nu fristående bolaget Odinwell.

Svårläkta sår är ett allt större problem över hela världen. Trots att det ständigt utvecklas nya typer av sårvårdsförband har det länge varit en stor utmaning att veta när, och hur ofta, ett förband ska bytas. Tar man bort ett förband för tidigt stör det läkningsprocessen. Lämnar man kvar det för länge ökar risken för infektioner.

Med Odinwells optiska teknologi blir det nu, för första gången, möjligt att ”se närmare” på den komplexa läkningsprocessen utan att ta bort förbandet. Detta möjliggör mer exakta och snabbare behandlingar vilket har en potential att minska infektioner, minska användning av antibiotika, minska de totala vårdkostnaderna och frigöra värdefulla vårdresurser.

For investors, this section of the website provides the financial market, owners and other interested parties with correct, relevant and timely information about our business and performance. Information for investors is currently only available in Swedish. Please contact our CEO for information in English.

CEO
Susanne Olauson
firstname.lastname[at]odinwell.com