2021-10-07 12:55 | Online | Webinar

Odinwell presenterar på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara

Odinwell AB medverkar på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara där VD Klas Arildsson kommer presentera verksamheten. 

Odinwell är ett teknikbolag verksamt inom sårvårdsområdet. Bolaget har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster som möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor. Målsättningen är att marknadslansera en produkt under 2023. 

VD Klas Arildsson kommer imorgon, den 7 oktober 2021, presentera under temadagen Medicinteknisk mjukvara där investerare och bolag kommer finnas på plats. Erik Penser Bank arrangerar temadagen. Du kan delta fysiskt på investerarträffen genom att kontakta Erik Penser Bank. 

Se presentationen här »